Utbildning

Utbildning

- i fukt och lukt

Byggbranschen är under ständig förändring med nya material och nya metoder, som båda bör väljas med omsorg. Vi skräddarsyr utbildningar för er, så att de vanligaste fallgroparna och fuktproblemen kan undvikas.

 

Oväntade problem som kräver åtgärder kan göra sig till känna vid renovering, ombyggnad och nybyggnad. För att vid ny- eller ombyggnation undvika framtida skador krävs en viss kunskap och försiktighet. Underhåll och drift av fastigheter ur ett långsiktigt hållbart perspektiv är ett stort område som kräver kompetens från många fält.

 

Utbildningen kan omfatta allt ifrån grundläggande fuktmekanik till fenomen inom den kemiska eller mikrobiella världen.

 

Tillsammans lägger vi nivån och inriktningen på utbildningen för att passa er på bästa sätt. 

 

Kontakta oss gärna!