Skadeutredning

Skadeutredning

Nordisk Byggskadeutredning erbjuder oberoende utredningar av byggskador. Det innefattar utredning av skadans omfattning, orsak till skada och åtgärdsförslag.

 

Vi utreder 100-tals fall varje år och har stor erfarenhet av utredningar i/på byggnader samt anläggningar.

 

Som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare bär man ansvaret för att upprätta en miljö där människor och byggnaden själv mår bra. Fastighetsägaren bär det juridiska ansvaret att upprätta en sund inomhusmiljö för hyresgästen.

 

Vi står till tjänst med att utreda skadans omfattning, vad som utgör problem och hur problemen på bästa sätt blir lösta.

 

Hussvamp

Serpula Lacrymans - den svampen är vår värsta rötsvamp.

 

Mögel

Stachybotrius Atra - "svartmögel" under mikroskop.

 

 

 

Lukt

Pentaklorfenol från tryckimpregnerat virke. Lukten upplevs ofta av allmänheten som "mustig mögellukt".