Fuktsakkunnig

Fuktsakkunnig

Nordisk Byggskadeutredning kan vara er behjälpliga som fuktsakkunniga i ombygnadsprojekt eller nybyggnadsprojekt, för en systematisk väg till en fuktsäker och hållbar byggnad.

 

Vi är väl förtrogna med branschstandarden ByggaF och tillämpar modellen på ett sätt som anpassas efter det specifika projektet.

 

I alla byggnadsprojekt är det avgörande att rätt kompetens finns tillgänglig, för såväl byggherre som entreprenör.

 

Planering

 

Under programskedet formuleras grundläggande krav för byggnadens fuktsäkerhet.

Kraven förs in i programhandlingar och allmäna föreskrifter, alternativt i ett särskilt fuktsäkerhetsprogram.

Utförliga programhandlingar med väl formulerade fuktsäkerhetskrav minskar kostnaderna och ökar möjligheterna till en lyckad fuktsäkerhetsprojektering.

 

Projektering

 

En väl utförd fuktsäkerhetsprojektering gynnar byggnaden under hela dess livslängd.

Risken för skador och problem under byggskedet minskar markant om fuktkritiska moment i byggskedet är väl förberedda. Genom sunda val av metoder, material och tillämpningar undviks också skador efter att byggnaden färdigställts.

Byggnation

 

Under byggnation finns vi med för att granska arbeten som utförs och för att säkerställa att önskat resultat uppnås.

Vi ser till att projektspecifika handlingar, gällande lagar och författningar, branschregler m.m. uppfylls.

Då problem eller oförutsedda utmaningar uppstår, finns vi som stöd för att på bästa sätt ge goda lösningar och ett hållbart slutresultat.