Fuktmätning

Fuktmätning

Nordisk Byggskadeutredning genomför fuktmätningar i alla typer av material och konstruktioner. Erfarna medarbetare, högkvalitativa och kalibrerade instrument säkerställer att resultaten blir pålitliga.

 

 

Vi erbjuder:

 

RBK-mätning i nygjuten betong

Fuktmätning i avjämningsmassa inför beläggning med yt- och tätskikt

Riktade fuktmätningar i betongkonstruktioner

Fuktkvotsmätning i träkonstruktioner

Fuktindikationsmätning

Gravimetrisk fuktkvotsbestämning

Analys av kapillär mättnadsgrad

Momentan- och långtidsmätning av luftfukt och fukttillskott

 

Redovisning av mätningar kan anpassas efter alla önskemål och behov.

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong - kvalitetssäkrad fuktmätning

 

"Anlitar eller föreskriver du en RBK-auktoriserad fuktkontrollant erhålls ett mätresultat som går att lita på. Om den person som gör mätningen inte är auktoriserad och saknar kunskap om hur mätningen ska gå till har det visat sej att mätfelen kan bli mycket stora. Redovisat resultat är då värdelöst och riskerar att göra mer skada än nytta.

 

En RBK-mätning är en mätning av RF, relativ fuktighet, i betong, vanligen i bjälklag eller bottenplattor. Den utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt. Om betongen inte torkat tillräckligt finns risk att lim, matta, parkett eller annat ytskikt skadas och vi får en fuktskada som kan orsaka brukaren stora problem. Mätning utförs och dokumenteras enligt en detaljerad manual."

- RBK, Rådet för Byggkompetens