Besiktning vid entreprenad

Besiktning vid entreprenad

Nordisk byggskadeutredning erbjuder uppföljning under pågående renoverings- och saneringsentreprenader.

Detta för att säkerställa kvalitet i inomhusmiljön så att fastigheten uppnår dagens lagstadgade krav, avseende inomhusmiljöns alla aspekter.

Vi arbetar för att med givna förutsättningar hitta de bästa lösningarna till sund inomhusmiljö.

 

Nordisk byggskadeutredning har under många år hjälpt stat, kommun, kyrkoförvaltning , stiftelser och bostadsrättsföreningar med besiktningsuppdrag.

Vi erbjuder:

 

Fuktsäkerhetsgranskning

Torktidsberäkning av nygjuten betong

Fuktmätning i betong

Fuktmätning i trä

Termografering

Lufttäthetskontroller

Funktionskontroller av undertrycksventlierade system

Tätskiktsbesiktning

Med mera

 

Besiktningarna fotodokumenterar varje del av processen som redovisas till berörda parter via fortlöpande rapporter.