Besiktning allmän

Besiktning allmän

Nordisk byggskadeutredning erbjuder besiktningar före och under pågående projekt samt är delaktiga vid slutbesiktning efter alla typer av entreprenader.

 

Vi utför:

 

Våtrumsbesiktning

Tätskiktsbesiktning av våtrum

Funktion- och täthetsbesiktning av undertrycksventilerade golv

Fuktinventering av enstegstätad putsad fasad

Entreprenadbesikning

Fortsatt teknisk utredning efter överlåtelsebesiktning

Täthetsprovning