TJÄNSTER

Nordisk byggskadeutredning erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen.

Vi finns som stöd till byggherrar samt entreprenader under projektering, byggskede och vid förvaltning.

Läs mer om varje område genom att klicka på respektive rubrik.

Tjänster