Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Nordisk Byggskadeutredning i GBG AB

 

 

Nordisk Byggskadeutredning i GBG AB driver en konsulterande verksamhet. Vi arbetar för att hitta de bästa byggnadstekniska lösningarna mot alla fukt- och innemiljörelaterade problem. Våra kunder ska känna en trygghet och ett förtroende med att anlita oss. Vi erbjuder ett flertal tjänster som stöd för våra beställare, stora som små.

 

Miljöarbetet i våra byggnadstekniska utredningar planeras, leds och följs upp i överensstämmelse med vårt miljöledningssystem. Miljöfrågorna skall integreras i verksamheten genom att anställda och övriga samarbetspartners är delaktiga i miljöarbetet. Alla anställda på Nordisk Byggskadeutredning i GBG AB har utifrån sina yrkesroller ett ansvar att sträva efter minskad negativ miljöpåverkan.

 

Miljöarbetet skall främst vara förebyggande och genomsyra verksamhetens alla delar. Nordisk Byggskadeutredning i GBG AB ska aktivt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete.

 

Miljölagstiftning, nationella miljömål, gällande författningar, branschnormer och krav är att se som en miniminivå för vårt miljöarbete.

 

Målsättningen är att inom ramen för företagets verksamhet bidra till en hållbar utveckling genom att bland annat:

Lyfta miljöfrämjande åtgärder.

Öka miljömedvetenhet och miljökompetens hos samarbetspartners samt all personal.

Minska användningen av fossila drivmedel vid transporter.

Minska den totala mängden avfall som produceras inom verksamheten och de projekt som företaget medverkar i.

Miljöpolicy