OM OSS

Om oss

Nordisk Byggskadeutredning är en konsulterande verksamhet inom fukt- och innemiljöproblematik samt miljösamordning. 

 

Vi har en bred kompetens inom bland annat fukt- och skadeutredningar, mätteknik, besiktningar samt material- och miljöinventeringar.

Vi som arbetar på NOBAB


JIM ALTHINSSON VD

 

Byggdoktor

Dipl. Fuktsakkunnig

Skadeutredare

Innemiljöutredare

Auktoriserad provtagare

Certifierad asbestsanerare

 

Telefon: +46 709-734 990

Mailadress: jim@nobab.com

LINUS ALTHINSSON

 

Byggdoktor

Fukttekniker/Skadeutredare

Auktoriserad provtagare

Certifierad asbestsanerare

 


Telefon: +46 709-734 995

Mailadress: linus@nobab.com