HEM

Nordisk Byggskadeutredning arbetar för att hitta de bästa byggnadstekniska lösningarna till alla fukt- och innemiljörelaterade problem.

 

Vi driver konsulterande verksamhet och erbjuder ett flertal tjänster inom fuksäkerhetsprojektering, byggnation, förvaltning och utbildning. Vi ger stöd för våra beställare, så som stat, kommun, kyrkoförvaltning och fastighetsägare. Stora som små.

Läs mer under rubriken: TJÄNSTER

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas

Projektering

Vi konsulterar som fuktsakkunniga inför såväl ny- som ombyggnation.

Byggnation

Under byggskedet kan vi finnas som stöd för såväl entreprenör som byggherre.

Förvaltning

Vi bedriver skade- och innemiljöutredningar av alla dess slag. Vi utför även miljö- och materialinventering inför riv- och ombyggnation.

Utbildning

För förvaltare, byggherrar och andra intresserade inom fukt och fuktproblem.

EXPERTER PÅ

FUKT OCH INOMHUSMILJÖ