Utbildning

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

Utbildning

I fukt och lukt

 

Som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare bär man ansvaret för att upprätta en miljö där hyresgäst och byggnaden själv mår bra. Ibland står man inför oväntade problem som kräver en åtgärd och andra gånger väntar man på en renovering, ombyggnad eller kanske nybyggnad. Har skadan redan gjort sig till känna är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig eller hur man ska gå tillväga. För att vid ny- eller ombyggnation undvika framtida skador krävs en viss kunskap och försiktighet. Underhåll och drift av fastigheter ur ett långsiktigt hållbart perspektiv är ett stort område som kräver kompetens från många fält.

 

Hur man kan tänka och vad man kan göra för att undvika de vanligaste fallgroparna och tackla de vanligaste fuktpoblemen delar vi gärna med oss av. Byggbranschen är under ständig förändring med nya material och nya metoder, som båda bör väljas med omsorg. Tillsammans lägger vi nivån och inriktningen på utbildningen för att på bästa sätt passa er.

 

 

Utbildningen kan handla om allt ifrån grundläggande fuktmekanik till fenomen inom den mikrobiella världen.

 

Kontakta oss gärna!

 

Varför bildas det kondens på flaskans utsida?