Skadeutredning

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

Lukt

 

Pentaklorfenol från tryckimpregnerat virke. Lukten upplevs ofta av allmänheten som "mustig mögellukt".

Hussvamp

 

Serpula Lacrymans - den gråtande svampen är vår värsta rötsvamp.

Mögel

 

Stachybotrius Atra - "svartmögel" under mikroskop.

Skadeutredning

 

Nordisk Byggskadeutredning erbjuder oberoende utredningar av byggskador. Vi har stor erfarenhet av olika typer av utredningar och utreder 100-tals fall varje år. Det handlar om utredning i eller på byggnader och anläggningar. Oavsett konstruktion är vårt mål att hjälpa er se möjliga lösningar på problemen.

 

Som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare bär man ansvaret för att upprätta en miljö där människor och byggnaden själv mår bra. Fastighetsägaren bär det juridiska ansvaret att upprätta en sund inomhusmiljö för hyresgästen.

 

Ibland står man inför oväntade problem som kräver en åtgärd och har skadan givit sig till känna, är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig eller hur man ska gå tillväga. Vi står till tjänst med att utreda skadans omfattning, vad som utgör problem och hur problemen på bästa sätt blir lösta.