Tjänster

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

Arbetsområden

Allt inom fukt i byggnader

 

God innemiljö är ett grundläggande krav för alla byggnader vi vistas i.

För att erhålla en god innemiljö behöver man ta hänsyn till många faktorer, bland annat luftkvalitet, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort med mera.

Ofta utgör arbetet att fuktsäkra konstruktioner en stor del av processen för att uppnå en god innemiljö vid nybyggnation, ombyggnation och förvaltning.

 

Nordisk byggskadeutredning erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen. Vi finns som stöd till byggherrar under projektering, under byggskede samt vid förvaltning.

Projektering

 

Vi konsulterar som fuktsakkunniga inför såväl ny- som ombyggnation

Byggnation

 

Under byggskede kan vi finnas som stöd för såväl entreprenör som byggherre.

Förvaltning

 

Vi bedriver skade- och innemiljöutredningar av alla dess slag.

Utbildning

 

För förvaltare, byggherrar och andra intresserade inom fukt och fuktproblem.