Besiktning allmän

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

 

 

 

Besiktningsuppdrag

Nordisk byggskadeutredning erbjuder besiktningar före, under och är delaktiga vid slutbesiktning efter alla typer av entreprenader.

 

 

Vi utför:

  • Våtrumsbesiktning
  • Tätskiktsbesiktning av våtrum
  • Funktion- och täthetsbesiktning av undertrycksventilerade golv
  • Fuktinventering av enstegstätad putsad fasad
  • Entreprenadbesikning
  • Fortsatt teknisk utredning efter överlåtelsebesiktning
  • Täthetsprovning