Analystjänster

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

 

 

 

Analystjänster

Nordisk byggskadeutredning erbjuder en mångfald av olika analystjänster för att klarlägga olika typer av frågeställningar inför renovering och ombyggnation eller under pågående nybyggnation.

 

Vi har ett etablerat sammarbete med några av europas ledande laboratorium avseende denna typ analyser

 

 

Vi utför:

  • Spormätningar
  • Mikrobiella analyser (mögel/bakterier)
  • Luftanalyser (emissioner i inomhusluft)
  • Riktade emissionsmätingar
  • Kemisk analys på materialprover
  • Betongprofiler avseende lagrade emissioner
  • Asbestprovtagning
  • PCB-Provtagning
  • Analys av termisk komfort, operativ temperatur
  • Samt många flera typer provtagningar och analyser