Fuktmätning

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong - kvalitetssäkrad fuktmätning

 

"Anlitar eller föreskriver du en RBK-auktoriserad fuktkontrollant erhålls ett mätresultat som går att lita på. Om den person som gör mätningen inte är auktoriserad och saknar kunskap om hur mätningen ska gå till har det visat sej att mätfelen kan bli mycket stora. Redovisat resultat är då värdelöst och riskerar att göra mer skada än nytta.

 

En RBK-mätning är en mätning av RF, relativ fuktighet, i betong, vanligen i bjälklag eller bottenplattor. Den utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt. Om betongen inte torkat tillräckligt finns risk att lim, matta, parkett eller annat ytskikt skadas och vi får en fuktskada som kan orsaka brukaren stora problem. Mätning utförs och dokumenteras enligt en detaljerad manual.

"

- RBK, Rådet för Byggkompetens

 

Fuktmätning

"Att mäta är att veta"

 

Vi genomför fuktmätningar i alla typer av material och alla typer av konstruktioner. Erfarna medarbetare, högkvalitativa och kalibrerade instrument säkerställer att resultaten blir pålitliga.

 

Vilka mätningar som genomförs beror på vad man vill ha svar på i det aktuella fallet. För att ha nytta av mätresultaten krävs en god strategi och en väl definierad frågeställning.

Vi erbjuder:

  • RBK-mätning i nygjuten betong
  • Fuktmätning i avjämningsmassa inför beläggning med yt- och tätskikt
  • Riktade fuktmätningar i betongkonstruktioner
  • Fuktkvotsmätning i träkonstruktioner
  • Fuktindikationsmätning
  • Gravimetrisk fuktkvotsbestämning
  • Analys av kapillär mättnadsgrad
  • Momentan- och långtidsmätning av luftfukt och fukttillskott.

 

Redovisning av mätningarna kan anpassas efter alla önskemål och behov.