Besiktning vid entreprenad

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

Nordisk byggskadeutredning erbjuder uppföljning under pågående renoverings- och saneringsentreprenader för att säkerställa kvalitet i inomhusmiljön så att fastigheten uppnår dagens lagstadgade krav, avseende inomhusmiljöns alla aspekter.

 

Vi arbetar för att med givna förutsättningar hitta de bästa lösningarna till sund inomhusmiljö. De bästa lösningarna är de som tar hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

 

 

Besiktning vid entreprenad

 

Nordisk byggskadeutredning har under flera år utfört besiktningar under pågående renovering- och saneringsarbeten. Vi har under många år hjälpt stat, kommun, kyrkoförvaltning , stiftelser och bostadsrättsföreningar med denna typen av uppdrag.

 

Vi hjälper till att kvalitetssäkra sanerings- och renoveringsarbetet ur ett inomhusmiljöperspektiv. Vi fotodokumenterar varje del av processen som redovisas till berörda parter via fortlöpande rapporter.

Vi erbjuder:

  • Fuktsäkerhetsgranskning
  • Torktidsberäkning av nygjuten betong
  • Fuktmätning i betong
  • Fuktmätning i trä
  • Termografering
  • Lufttäthetskontroller
  • Funktionskontroller av undertrycksventlierade system
  • Tätskiktsbesiktning
  • Med mera

 

Besiktningarna redovisas löpande till beställaren i form av beskrivande fotodokumentation som alla kan förstå.