Mättekniska tjänster

Mättekniska tjänster

Ett urval av mättjänster som vi kan tillhandahålla:

 

 • Radonmätning
 • Partikelmätning
 • Lufttäthetsprovning 
 • Alla typer av fuktmätningar i luft & material
 • RBK-mätning
 • Allergenmätning
 • Emissionsmätning
 • Spormätning
 • Temperaturmätning (termisk komfort)
 • Ljusmätning
 • Bullermätning
 • Tryck- och flödesmätning
 • Spårgasmätning
 • Kasein/ammoniakförekomst i flytspackel
 • Gammastrålningsmätning

 

 

 

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Besöksadress

Dagjämningsgatan 10

41509 Göteborg

Tel: 031-463751

Postadress

Sannum 420

449 90 Nol

Följ oss