TJÄNSTER

Tjänster

Nordisk byggskadeutredning erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen.

Vi finns som stöd till byggherrar samt entreprenader under projektering, byggskede och vid förvaltning.

Läs mer om varje område genom att klicka på respektive rubrik.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Besöksadress

Dagjämningsgatan 10

41509 Göteborg

Tel: 031-463751

Postadress

Sannum 420

449 90 Nol

Följ oss