Besiktning vid entreprenad

Besiktning vid entreprenad

Nordisk byggskadeutredning erbjuder uppföljning under pågående renoverings- och saneringsentreprenader.

Detta för att säkerställa kvalitet i inomhusmiljön så att fastigheten uppnår dagens lagstadgade krav, avseende inomhusmiljöns alla aspekter.

Vi arbetar för att med givna förutsättningar hitta de bästa lösningarna till sund inomhusmiljö.

 

Nordisk byggskadeutredning har under många år hjälpt stat, kommun, kyrkoförvaltning , stiftelser och bostadsrättsföreningar med besiktningsuppdrag.

Vi erbjuder:

 

  • Fuktsäkerhetsgranskning
  • Torktidsberäkning av nygjuten betong
  • Fuktmätning i betong
  • Fuktmätning i trä
  • Termografering
  • Lufttäthetskontroller
  • Funktionskontroller av undertrycksventlierade system
  • Tätskiktsbesiktning
  • Med mera

 

Besiktningarna fotodokumenterar varje del av processen som redovisas till berörda parter via fortlöpande rapporter.

 

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Besöksadress

Dagjämningsgatan 10

41509 Göteborg

Tel: 031-463751

Postadress

Sannum 420

449 90 Nol

Följ oss