Besiktning allmän

Besiktning allmän

Nordisk byggskadeutredning erbjuder besiktningar före och under pågående projekt samt är delaktiga vid slutbesiktning efter alla typer av entreprenader.

 

Vi utför:

 

  • Våtrumsbesiktning
  • Tätskiktsbesiktning av våtrum
  • Funktion- och täthetsbesiktning av undertrycksventilerade golv
  • Fuktinventering av enstegstätad putsad fasad
  • Entreprenadbesikning
  • Fortsatt teknisk utredning efter överlåtelsebesiktning
  • Täthetsprovning

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Besöksadress

Dagjämningsgatan 10

41509 Göteborg

Tel: 031-463751

Postadress

Sannum 420

449 90 Nol

Följ oss