Analystjänster

Analystjänster

Nordisk Byggskadeutredning erbjuder provtagning och analystjänster inom innemiljöutredningar och miljö- och materialinventering. Provtagningens analysreslultat ger en bra utgångspunkt för vidare planering av lämpliga åtgärder. 

 

Vi har etablerade samarbeten med några av europas ledande laboratorium. 

Vi utför:

 

  • Spormätningar
  • Mikrobiella analyser (mögel/bakterier)
  • Luftanalyser (emissioner i inomhusluft)
  • Riktade emissionsmätingar
  • Kemisk analys på materialprover
  • Betongprofiler avseende lagrade emissioner
  • Materialprov med avseende på farliga ämnen, bl.a. asbest och PCB
  • Analys av termisk komfort, operativ temperatur
  • Samt många fler typer av provtagningar och analyser

 

Nordisk byggskadeutredning erbjuder en mångfald av olika analystjänster för att klarlägga olika typer av frågeställningar inför renovering och ombyggnation eller under pågående nybyggnation.

 

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Besöksadress

Dagjämningsgatan 10

41509 Göteborg

Tel: 031-463751

Postadress

Sannum 420

449 90 Nol

Följ oss