Hem

 

Att tro är en sak, men att veta är något helt annat -

Det är ofta skillnaden mellan att misslyckas eller lyckas .

Nordisk Byggskadeutredning

Experter på fukt och inomhusmiljö.

Miljödiplom!

 

Nu är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas!

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51